J&C Advies biedt in opdracht van verschillende gemeentes uit de regio opleiding en begeleiding aan mensen die middels een eigen bedrijf hun uitkeringssituatie vaarwel willen zeggen.

Dat doen we onder andere voor:

Delft – Den Haag – Leidschendam-Voorburg –Rijswijk – RBZ Rotterdam – Wassenaar – Voorschoten

RBZ Rotterdam werkt voor een groot aantal gemeentes van Dordrecht tot Leiden. Check of jou gemeente via RBZ werkt via deze link.

Traject naar de start van je bedrijf

Wanneer je je bij ons aanmeldt, nodigen wij je uit voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek onderzoeken we de haalbaarheid van jouw ideeën. Dit doen we uiteraard door goed naar je beoogde product en de beweging in de markt te kijken. Daarnaast kijken we ook naar jou, de ondernemer. Jij bent de drijvende kracht in je bedrijf. Dit betekent dat jouw sterke kanten de sterke kanten zullen zijn van het bedrijf, maar ook jouw zwakke kanten hebben invloed op het succes van de onderneming. Waar jouw oogkleppen zitten, zit de achilleshiel van de onderneming. Aan de hand van het kennismakingsgesprek maken wij een inschatting van de haalbaarheid van je plannen en adviseren wij welk traject het beste bij je past.

We hebben voor startende ondernemers drie trajecten, namelijk korte individuele begeleiding, individuele begeleiding in combinatie met enkele workshops, alsook individuele begeleiding met klassikale begeleiding. Hieronder leggen we ze graag kort uit.

1. Korte individuele begeleiding

Dit traject is bestemd voor cliënten die al een degelijke basis hebben aan ondernemerservaring. Zij komen op specifieke onderdelen essentiële kennis tekort. Door middel van individuele gesprekken wordt deze kennis aangevuld.

In een periode van vier weken werk je samen met je persoonlijke bedrijfsadviseur toe naar een compleet en toetsbaar ondernemingsplan. Tijdens deze periode heb je wekelijks een afspraak van twee uur met je bedrijfsadviseur om je voortgang te bespreken en krijg je toegang tot ons online ondernemingsplan.

2. Individuele begeleiding in combinatie met enkele workshops

Naast de begeleiding bij het schrijven van een ondernemingsplan, ontvang je direct vanaf de start persoonlijke workshops op maat. Tijdens deze workshops ligt de nadruk op de ontwikkeling van persoonlijk ondernemerschap, de ontwikkeling van kernkwaliteiten met betrekking tot het doen van acquisitie, ondersteuning bij het maken van een marketingplan, financiële begeleiding bij het opzetten en voeren van de administratie en het (waar nodig) wegnemen van koudwatervrees (startersangst).

Daarnaast werk je in een periode van (maximaal) drie maanden samen met je persoonlijke bedrijfsadviseur aan een compleet en toetsbaar ondernemingsplan. Tijdens deze periode heb je wekelijks een afspraak van een uur met je bedrijfsadviseur om je voortgang te bespreken en krijg je toegang tot ons online ondernemingsplan.

3. Individuele begeleiding in combinatie met klassikale begeleiding

Dit traject is tweeledig opgesteld en biedt de beste voorbereiding voor de start van jouw bedrijf. Aan de ene kant volg je een klassikaal opleidingsprogramma waarin alle aspecten van het ondernemerschap worden belicht. Je kunt hierbij denken aan onderwerpen als online marketing, hostmanship, persoonlijke presentatie, maar ook administratie en boekhouden, financieringen, contracten en belastingen.

Daarnaast bieden we je uitgebreide individuele begeleiding, waarbij de nadruk ligt op het samenstellen van een goed, kwalitatief hoogwaardig en toetsbaar ondernemingsplan. Het klassikale traject wordt als een vast programma gevolgd door elke deelnemer. De duur van dit traject is afhankelijk van jouw leertempo en de mogelijkheid van de realisatie van het bedrijfsidee. Het zal per cliënt verschillen op welke manier dit gebeurt. De ene ondernemer is de ander niet en we zullen per cliënt kijken wat de geschikte manier van aanpak is. De maximale duur van dit traject is zes maanden.

Begeleiding na de start

Naast de begeleiding bij het schrijven van een ondernemingsplan, biedt J & C Advies ook begeleiding na de start. Wanneer je nog niet eerder bij ons in begeleiding bent geweest, zullen we ook hier starten met een kennismakingsgesprek.

Het eerste deel van het gesprek zal voornamelijk gericht zijn op het toetsen van de intrinsieke competenties. We gaan in op je motivatie voor het ondernemerschap (het willen), de persoonskenmerken (het zijn) en de ten slotte de kwaliteiten (het kunnen).

In het tweede deel van het gesprek focussen we ons meer op je kennis en kunde. Waar liggen je sterke punten en welke gebieden behoeven nog aandacht. Dit gesprek zal zich voornamelijk richten op marktkennis en financiële kennis.

We coachen in team.

We koppelen we je aan de coach die het meest bedreven is in de gebieden waar voor jou het meeste winst te behalen is. De meeste gesprekken zal je voeren met die “hoofdcoach”, maar wanneer het nodig of nuttig is ga je om tafel met onze andere coaches, om ook meters te kunnen maken op andere vlakken van de bedrijfsvoering, en om eens een ander perspectief te krijgen.

Zo krijg je 5 coaches voor de prijs van 1.

De looptijd van de persoonlijke begeleiding is twaalf maanden en de coachingsgesprekken zullen eens in de maand plaats vinden. Het zal per cliënt verschillen op welke manier dit gebeurt. De ene ondernemer is de ander niet en we zullen per cliënt kijken wat de geschikte manier van aanpak is.