Naast de begeleiding bij het schrijven van een ondernemingsplan, biedt J & C Advies ook begeleiding na de start. Wanneer je nog niet eerder bij ons in begeleiding bent geweest, zullen we ook hier starten met een kennismakingsgesprek.

 

Het eerste deel van het gesprek zal voornamelijk gericht zijn op het toetsen van de intrinsieke competenties. We gaan in op je motivatie voor het ondernemerschap (het willen), de persoonskenmerken (het zijn) en de ten slotte de kwaliteiten (het kunnen)

 

In het tweede deel van het gesprek focussen we ons meer op je kennis en kunde. Waar liggen je sterke punten en welke gebieden behoeven nog aandacht. Dit gesprek zal zich voornamelijk richten op marktkennis en financiële kennis.

Na het intakegesprek delen wij je in bij één van onze vijf bedrijfsadviseurs. Aan de hand van het gesprek zal worden vastgesteld aan welke specialisatie je de grootste behoefte hebt. Uiteraard is het geen enkel probleem als je tijdens het traject enkele van de coachingsuren in wilt zetten bij een andere begeleider.

 

De looptijd van de persoonlijke begeleiding is twaalf maanden en de coachingsgesprekken zullen eens in de maand plaats vinden. Het zal per cliënt verschillen op welke manier dit gebeurt. De ene ondernemer is de ander niet en we zullen per cliënt kijken wat de geschikte manier van aanpak is.